کارخانه دارای ارائه شده زیاد کیفیت افشانه خشک کردن تجهیزات با بسیاری دانشگاه ها که در چین

کارخانه دارای ارائه شده زیاد کیفیت افشانه خشک کردن تجهیزات با بسیاری دانشگاه ها که در چین, برای مثال, فنی پژوهش انستیتو از فیزیک و علم شیمی از چینی ها آکادمی از علوم, پکن دانشگاه از فن آوری, شانگهای جیاوتونگ دانشگاه, پکن عمومی پژوهش انستیتو از معدن و متالورژی و دیگر دانشگاه ها استفاده کنید تجهیزات از ما کارخانه. کارخانه فراهم می کند بسیاری تجهیزات برای بزرگ شرکتها که در دارویی صنعت, غذا صنعت, زیستی-شیمیایی صنعت, سرامیک صنعت و پودر متالورژی صنعت.

تجهیزات تولید شده توسط کارخانه است صادر شده است به ژاپن, جنوب کشور کره, روسیه, ایران, اکوادور و دیگر کشورها.

The factory has provided high quality spray drying equipment with many universities in China

آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد