خشک کن اسپری دیسک چرخان

  • خشک کن اسپری دیسک چرخان

    خشک کن اسپری دیسک چرخان

    برای نیازهای مختلف ، خشک کن های اسپری نیز روش های طبقه بندی بسیاری دارند ، از جمله با توجه به جهت جریان گاز مایع به موازات (پایین دست) ، ضد جریان و جریان مختلط. مطابق حالت نصب اتمیزر ، اسپری بالایی و اسپری پایین و اسپری فوقانی وجود دارد. طبق سیستم ، گردش باز ، جزئی و بسته و غیره وجود دارد.

    Email جزئیات
آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد