داروهای خشک کننده اسپری

  • داروهای خشک کن اسپری

    داروهای خشک کن اسپری

    خشک کردن اسپری یکی از تکنیک های قابل توجه در پزشکی است. این یک فرایند مداوم است که می تواند چندین مرحله تولید خسته کننده را در یک مرحله با هم ترکیب کند و باعث کاهش تولید نیروی کار و هزینه می شود. برای خشک کردن مایع به پودر از تجهیزات خشک کن استفاده می شود. پیوند تولید ایده آل در هنگام خواص ، مورفولوژی و ثبات داروها مورد نیاز است.

    Email جزئیات
آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد